about us

Over ons

Missie

Met ons aanbod van groepsactiviteiten en individuele begeleiding zetten wij meiden in hun eigen kracht en zorgen wij ervoor dat meiden participeren in de samenleving en hier ook onderdeel van zijn.
 Wij onderscheiden ons van andere omdat wij ‘er van zijn’. Wij zijn twee jonge Arnhemmers en zijn als rolmodellen present voor veel jonge meiden die worstelen met het vinden van de juiste plek.

‘Gebruik je eigen kracht om krachtig te worden!’

Visie

Vanuit de overtuiging dat iedere jonge vrouw recht heeft op een eerlijke kans in onze maatschappij, zet Empowering Nisa zich in deze kansen zichtbaar te maken door deze jonge vrouwen in hun kracht te zetten.
Kenmerkend voor Empowering Nisa is dat wij ontwikkelingsgericht werken, ook wanneer er problemen zijn. Empowering Nisa richt zich op meiden die bezig zijn stappen te zetten van kind naar volwassenheid. Hoe beter meiden zich in deze periode weten te ontwikkelen, des te minder zij later als volwassenen een beroep hoeven te doen op professionele steunstructuren. Daarom is het meidenwerk een belangrijke voorziening om deze meiden te helpen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, hen te begeleiden bij maatschappelijke participatie, preventie en hulp bij problemen. Hierbij is ook bijzondere aandacht voor het versterken van zelfbeeld, weerbaarheid en het tegengaan van polarisatie.

about us
"Empowered women, empower women."
onze diensten

Diensten

Groepscoaching

Er worden structureel wekelijkse activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in Arnhem. De activiteiten zijn gericht op het in beweging brengen van meiden, zowel fysiek als mentaal. Meiden spelen hierbij actief een rol in de wijk en daarmee in de samenleving. Passend bij de visie en werkwijze is het aanleren van sociale vaardigheden verweven in deze activiteiten en draagt dit bij aan de persoonlijke ontwikkeling. De kunst is om door kleine acties, grote gevolgen tot stand te brengen.

Voetbal en Coaching

Door de inzet van zaalvoetbaluren, enkel voor meiden, zorgt Empowering Nisa ervoor dat meiden de bewegingsvrijheid hebben die zij elders niet ervaren. De zaalvoetbalvoetbaltraining is het middel om de meiden te bereiken en te motiveren. ‘Positief coachen’ en ‘consequente aanpak’ zijn de kern van de gebruikte benadering. Meiden worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn.

Individuele empowerment

Individuele begeleiding wordt bij het meidenwerk gebruikt als methode om vanuit een betekenisrelatie meiden individueel te stimuleren tot positieve gedragsverandering, hun kwaliteiten en talenten te versterken en op een praktische manier oplossingen aan te dragen. Deze begeleiding helpt bij het realiseren van resultaten. Hierdoor ontstaat er vertrouwen. Verwachtingen worden naar elkaar toe uitgesproken en afspraken worden gemaakt. Waar nodig worden er gespecialiseerde instellingen ingeschakeld. De meidencoach treedt daarbij op als intermediair.

Loopbaanbegeleiding

In samenwerking met verschillende scholen wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden. Meidencoaches leveren een bijdrage om leerlingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs te begeleiden in de vorm van huiswerkklassen en diverse school gerelateerde hulpvragen. Tevens fungeren meidencoaches als trajectcoaches waarbij zij met meiden in gesprek gaan bij het maken van opleidingskeuzes en het adviseren en informeren over rand voorwaardelijke zaken die horen bij vervolgstudies.

onze diensten
projecten

Projecten

Het team van Empowering Nisa heeft het afgelopen jaar vele projecten uitgevoerd. Bekijk de foto’s om een impressie te krijgen.
projecten
"Empowering Nisa richt zich op meiden die bezig zijn stappen te zetten van kind naar volwassenheid. "

Volg ons